Kik vagyunk?

Elsősorban keresztyének, másodsorban reformátusok, harmadsorban magyarok.
Keresztyénekként tagjai vagyunk Isten új népének, az új emberiségnek, akiknek Isten örökségül adja Isten a Földet, és akiken keresztül uralkodik örökkön örökké. Ennek a keresztyén közösségnek tagja minden férfi és nő, gyermek és felnőtt, gazdag és szegény, minden nemzet és minden nép, aki a hit és a keresztség által követője a Szentháromság Istennek, Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Ez a világon a legősibb vallás a teremtéstől fogva a mai napig és végül diadalmasan is az lesz a világ végezetén. Ezt a nagy nemzetet és új emberiséget nevezi a Biblia Egyetemes (katolikus) Egyháznak, amely minden hívő ember anyja. Ezért is nevezzük Anyaszentegyháznak. Az Egyház Jézus Menyasszonya, aki a történelem során sok mindenen már keresztül ment, de Isten soha nem hagyta el, hanem minden bűnei és botlásai ellenére szerette és életét adta érte. Ez a történelmi Egyház tökéletlen, de Isten megígéri, hogy a történelem végére megszenteli, tökéletesíti és hogy minden folt és ránc nélkül való lesz. Mi, a Budapesti Reformált Evangéliumi Egyház, szeretjük ezt a történelmi Anyaszentegyházat és örömmel valljuk, hogy tagjai lehetünk.

Mivel sok fájdalommal és szenvedéssel jár, ha egy gyülekezet csak önmagában van és nem tagja a szélesebb keresztyén anyaszentegyháznak, így gyülekezetünk is kérte felvételét egy protestáns és református beállítottságú felekezetbe, amelyet a Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC)-ben találtunk meg. Ez a felekezet maximálisan evangélium központú, markánsan református-kálvinista színezetű és őszinte krisztusi közösség és szeretet van a taggyülekezetek között. Hitvalló, Jézus központú, országokat átívelő felekezet a mienk, amely nem tűri meg tagjai közt sem a liberalizmust (pl. homoszexualitás, „keresztyénszocializmus”, női lelkészség, bibliakritika stb.), sem pedig a nacionalizmust (pl. pogánysághoz való visszatérés, náci-nyilas-kommunista eszmék, népegyházi jelleg stb.).

Reformátusokként örökösei vagyunk Luther és Kálvin, Károli, Szegedi és a többi 16. századi és későbbi reformátorok munkájának. Valljuk az öt Solát (Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás a hit és a vallásunk forrása, Sola Fide – egyedül hit által lehet üdvösségünk, Sola Gratia – Egyedül Isten ingyen kegyelme a hit és az üdvösség, Solus Christus – egyedül Jézus Krisztus az út Istenhez és Soli Deo Gloria – a hívő ember életének célja, hogy minden tettében Istent dicsőítse). Ezek mellett valljuk Isten szuverenitását és azt, hogy Isten minden ember felett rendelkezik és mindenkit eleve elrendel az örök életre és örök kárhozatra (predestináció). Az embernek felelőssége, hogy Isten hívását el ne utasítsa, hanem engedelmeskedjen neki és kövesse Jézus Krisztust. Protestáns keresztyénekként csak két sákramentumot fogadunk el: a keresztséget és az úrvacsorát.

Magyar gyülekezetként büszkék vagyunk országunkra, nyelvünkre és kultúránkra. Hálásak vagyunk, hogy az Úr, minket magyarokat, megtérésre hívott és hogy Szent István királyunk vezetésével mi erre az elhívásra igent mondtunk. Büszkék vagyunk történelmünkre, hogy mi magyarok évszázadokon keresztül bástyája voltunk a keresztyénségnek és hogy mindig is harcoltunk a külső és belső zsarnoksággal szemben. Kelet-Közép-európai országként egyedül nálunk maradt meg a reformáció évszázados üldöztetések közepette. Ez a mi magyar örökségünk és ajándékunk Istentől. Hisszük és valljuk, hogy egyedül akkor mehet jól népünk sora, ha a hitetlenséget elhagyva mi magyarok újra Jézus Krisztust követjük és neki engedelmeskedünk. Adja az Úr, hogy e küldetésünkben sikeresek lehessünk!

2 című bejegyzés “Kik vagyunk?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Hello,

  My name is Timothy Thompson and I live in America. I am part of a small reformed church called Christ the King Church. One of our elders heard about Pastor Hadju through the CREC and your lecture on Hungarian history. He asked me to contact you to see about getting his email address. Would this be possible?

  If you need more information, please tell me.

  Thank you,
  Timothy Thompson

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s