Gyülekezet Diósdon

A diósdi szolgálat 2008-ban indult el, akkor még csak missziói státusban. Akkor elsősorban angoltanfolyamok szervezésével igyekeztünk szolgálatot teljesíteni a közösségünkben. Ennek a szolgálatnak eredményeképpen voltak érdeklődők, akik részt vettek egy hosszú bibliatanulmányozáson és kátéoktatáson. Ennek végeztével 2013 februárjában elkezdtük a heti rendszerességgel tartott istentiszteleteket és a misszió átalakult missziós egyházközséggé.

Ez azt a változást jelentette, hogy a gyülekezetnek lett egy elfogadott hivatalos alapító okirata (alkotmánya), amelyet a gyülekezetet szponzoráló Poznani gyülekezet presbitériuma jóváhagyott. Ez alapján formálisan is létrejött az egyháztagság. A gyülekezet tagsága jelenleg 20 fő.

A gyülekezetben komolyan vesszük a Westminsteri és Heidelbergi hitvallások szerint is meghatározott „Igaz Egyház jegyei”, melyek az Ige hűséges prédikációja, a Sákramentumok kiszolgáltatása és az egyházfegyelem gyakorlása.