Istentisztelet

Istentiszteletünk a “szövetségmegújító istentiszteleti liturgiát” követi.

Első látszatra, nagyon hasonlít egy szentmiséhez, valóban azonban csak a történelmi, a reformáció idején is alkalmazott liturgiát használjuk. Az istentisztelet liturgiája tulajdonképpen az egész emberi élet egy mikrokozmoszban. Ez azt jelenti, hogy a liturgia habitus építő és ahogy imádjuk Istent az istentiszteleten ez lesz kihatással a személyes Istennel és a világgal való kapcsolatunkra. Ez az oka annak, hogy liturgiánk formális és kötött és igyekezik minden mozzanatával a lehető leghűségesebben biblikusnak lenni.

Minden istentiszteletnek a részei a következől:

1./ Isten összehívja népét az Ő dicséretére (collectio)

2./ Isten megtisztítja Népét a bűntől (bűnvallás és feloldozás, confessio)

3./ Isten megszenteli népét az Ige szolgálatával (olvasás és prédikáció, consecratio)

4./ Isten közösséget vállal népével (heti felnőtt és gyermek Úrvacsora, communio)

5./ Isten kiküldi népét a világba (commissio)

Az Istentiszteletek kb. 90 percesek.

Gyermekszolgálat nincs mivel meggyőződésünk, hogy Isten szövetséges népéhez tartozva csecsemők és kisdedek is hirdetik Isten dicsőségét (8. Zsolt).

letölthető liturgia minta